Zprávy z tábora
Dnes je neděle 15. září 2019
stránky KOLTu

[02.07.2007] První zpráva z prvního běhu v Čeříně    (první běh)
Vážení rodiče, poprvé se Vám z letošního 1. běhu tábora v Čeříně hlásí Lukmen. Všichni jsme v pořádku a máme se dobře!

Autobusy s dětmi dorazily k silu v Čeříně v pořádku a po vyložení všech věcí vyrazili děti s vedoucími po svých dolů do tábora. Na parkovišti na louce nad lesem je čekal probošt Vyšehradský a nejvyšší kancléř Petr z Aspeltu, který jim ukázal cestu do tábora Vítkovců alias našeho tábora na louce u zbořeného mlýna. Jak se ukázalo, tak doprovod probošta byl více než užitečný, protože u táborové brány děti překvapila strážní věž s palisádou, tedy skutečné středověké opevnění, chránící vstup dovnitř! A u něj překvapenou skupinu dětí čekala královská rada složená z nejvyššího maršálka, nejvyššího purkrabího, podkomořího a zbrojnoše, kteří nechtěli děti do ležení vpustit! Pomohla až přímluva probošta a zejména to, že se prokázal královskou pečetí, tedy znakem nejvyšších výsad od samotného krále! Díky této pečeti byla celá skupina vpuštěna do tábora a pobyt dětí na čeřínské louce úspěšně začal.

Zanedlouho dorazil i traktor se zavazadly, mezitím byly děti rozděleny do 5ti smíšených oddílů a umístěny do stanů. Zbytek odpoledne zabralo vybalování a seznamování dětí s táborem a základním režime života v něm. Chvíli před večeří, když už byli v táboře i všichni dospěláci, proběhl první improvizovaný nástup, kde hlavas Lukmen postupně představil všechny členy party, která se bude o děti po dobu celého tábora starat: kuchařku Ejku (bude v průběhu tábora vystřídána nejprve Marií a později Ivanou), kuchtičku Zarku, topiče a pomocníka Dana, zásobovače Bozďu, zdravotnici Marcelku (později ji doplní ještě druhá zdravotnice Jana) a oddílové vedoucí a praktikanty: 1. oddíl Stíhačka, Vláďa a Saša, 2. oddíl Hadravka + Tomáš, 3. oddíl Viki + Hrabka, 4. oddíl Dádí + Renata a 5. oddíl Khainether (jinak též zástupce hlavase) + Kuba.

Večer jsme měli slavností první táborák, který letos zapalovali nejmladší členové dospělácké party – Hrabka, Saša, Tomáš a Kuba. U táboráku Lukmen vysvětlil dětem základy hnutí Lesní moudrosti, na kterých náš tábor staví, a smysl a hierarchii táborových znaků, tedy oněch kožených přívěsků z vylisovaným znakem ohně, které všichni hrdě nosíme na krku. Poté nastala slavnostní chvíle, kdy jsme nováčkům – tedy dětem, které s námi ještě nikdy v létě v Čeříně nebyly – předali jejich nováčkovské placky alias nulté stupně a všechny jsme následně vyzvali, aby se po dobu celého tábora snažily dokázat, že si zaslouží stupeň vyšší. Po několika písničkách ještě Khainether seznámil děti s letošními zkouškami, které budou po dobu tábora plnit, a s hierarchií postavení dětí v táborové komunitě. Tím táborák skončil.

Dnes, tedy v neděli, dopoledne byl program po oddílech a po poledním klidu následoval populární rozřazovací závod, tedy závod pro jednotlivce, kteří běží okruh kolem tábora po fáborkách a na 6ti stanovištích plní úkoly, které pro ně připravili jednotliví pánové rodu Vítkovců, aby si vyzkoušeli schopnosti a vědomosti všech dětí. Výsledkem závodu bude spravedlivé rozdělení dětí do rovnoměrných družin (holky i kluci dohromady, bez rozdílu věku), které budou následně schopné mezi sebou navzájem soutěžit v rozličných disciplínách.

Máme se zatím moc fajn. Počasí nám přeje (je hezky a teplo, zatím beze srážek), všichni jsme zdravotně v pořádku a tábor začal opravdu v pohodě a dobře. Zítra odpoledne by měl proběhnout první velký závod družinek, vzešlých z dnešní rozřazovačky, které na trase kolem tábora budou plnit úkoly tak, aby se pokud možno jako první dostali do cíle, kde si budou moci vybrat svého patrona alias pána z rodu Vítkovců, který bude mít jejich družinu po dobu celého tábora, společně se svojí partnerkou, na starost.

Zdravíme do Prahy všechny rodiče a těšíme se na blízká táborová dobrodružství z doby dávno minulé!

za všechny táborníky na louce pod Čeřínem Lukmen