Zprávy z tábora
Dnes je neděle 15. září 2019
stránky KOLTu

[25.07.] Jsme doma    (první běh)
Milí rodi?e,

píši Vám rychlou zprávu už po našem návratu z ?e?ína. D?ti jsou už ur?it? dostate?n? pomazlené a umyté, prádlo schne na sušácích, historky bylyo dvypráv?ny, diplomy a medaile visí (snad) na ?estném míst?... zkrátka letošní I. b?h je za námi. Na tomto míst? jsem se Vám cht?l moc omluvit, že jsem s Vámi v pr?b?hu letošního tábora nekomunikoval elektronicky tak, jak jste byli zvyklí z minulých let. I když jsem s tím samoz?ejm? po?ítal, ostatn? ve své minulé zpráv? jsem cosi o týdenním zpravodajství i psal, táborový život m? letos tak n?jak pohltil natolik, že na p?ipojování notebooku a sepisování vzpomínek a zážitk? prost? nezbyl ?as. Nezlobte se proto prosím na m?, o mé post?ehy a poznámky z tábora samoz?ejm? nebudete ochuzeni, jen je musím nejprve sepsat a následn? je jako kompletní text vystavím na webu. Snad brzy :-)) Hezké pokra?ování prázdnin d?tem a dovolených Vám p?eje za všechny "prvob?žce"

Lukmen