Zprávy z tábora
Dnes je neděle 15. září 2019
stránky KOLTu

[01.08.2015] Další zpráva ze Středozemě    (třetí běh)
Spojení ze Středozemě stále není ideální, ale snažíme se, takže přicházíme s další zprávou.

V úterý odpoledne jsme navštívili starousedlíky a podařilo se nám s nimi udobřit a uzavřít dohodu, takže můžeme v pohodě zůstat a využívat místní zdroje a vést zde normální život.
Ve středu proběhl zajímavý kurs zdravovědy v podání skutečného záchranáře. Pak zájmové kroužky, kde si děti mohly vyzkoušet různé činnosti. Odpoledne jsme sportovali a večer jsme si opekli buřty a u kecáčku odpovídali na zvídavé otázky ostatních táborníků.
Ve čtvrtek ráno jsme se probudili do klidného dne. Dopoledne jsme se všichni vyfotili a pak jsme si užívali Středozemě a nadále zkoumali okolí, učili se místní jazyk a písmo. Při zkoumání okolí se děti ztratily do jeskyní, kde postupně spadaly do jam. Naštěstí vždycky jeden zůstal venku a mohl je zachránit. Večer si vyzkoušely, jaké to je, být neviditelný.
I v pátek jsme pokračovali v poznávání Středozemě. Dopoledne jsme našli zraněného průzkumníka, který se vydal stopovat skřety a najít jejich tábor. Již nám bohužel nic neřekl, ale naštěstí si cestou vedl deník. Ten mu sice při pádu upadl do kaluže a některá slova byla rozmočená a nešla přečíst, ale děti se rozhodly jít v jeho stopách deník doplnit a tábor skřetů najít. To se podařilo a protože skřeti již odtáhli mohli jsme páteční odpoledne věnovat hrám. Dětem se obzvláště dařilo ve fotbale, kdy porazily vedoucí 4:2.
Večer před svátečními radostinami se otevřela noční pošta, kdy jsme napsali dopisy, na poštovním úřadě nám je zapečetili a v noci je pošťák roznesl.
Sobota se nese ve znamení radostin. Ráno jsme připravovali dříví na oheň, odpoledne se všichni umyjeme a večer může začít slavnost.