Zprávy z tábora
Dnes je neděle 15. září 2019
stránky KOLTu

[08.08.2012] Kamelot zdárně odolává nástrahám    (třetí běh)
Sobotní ráno nás přivítalo velmi nepříjemnou událostí. Král Artuš nemohl ráno najít svou choť. Hledal všude, bohužel se nepodařilo utajit nepříjemné skutečnosti a tak se mu donesly páteční informace, že Guinevera nalezla zalíbení v Lancelotovi. Nakonec došlo na nejhorší, Guinevra byla nalezena na loži s Lancelotem. Krále to velmi ranilo a začal postonávat.
I přes tento nepříjemný začátek dne se sobota vydařila a odpolení středověký fotbal nás velmi pobavil. Na večerní slavnosti (diskotéce) proběhl závavný program (Partička). Technika nás sice pozlobila, ale o to víc se nám líbily světelné efekty, které nám bopřálo počasí, blesky nádherně osvětlovaly tábor.
V neděli se opět rozpršelo a tak jsme večerní posezení u ohně a opékání buřtů museli značně zkrátit.
Artušovi se přitížilo a tak mu páni a paní z Wexfordu, Salisbury, Tintagelu, Carlionu a Glastonbury celý den připravovali rozličné léčivé lektvary, aby ho vyléčili.
Pondělní noc se opět nesla ve znamení večerního přesunu na přespání do stodoly. Nicméně bylo znát, že děti si na rozmary počasí zvykají a tak byl přesun tentokrát mnohem rychlejší. Zbytek vedoucích opět v noci hlídal tábor, vyklízel naplavené kmeny z potoka a díky tomu byly škody tentokrát opravdu minimální.
Bohužel vzhledem k tomu jsme museli upravit program, nicméně k večeru jsme se vydali na, sice zkrácený, ale plánovaný výlet do Rožmberka, kde jsme k večeru shlédli rytířské představení, které nás velice zaujalo a pobavilo. Při večerním návratu do tábora jsme zahlédli zvláštní procesí, jehož účastníci nesli zlatý tác, grál a kopí od krve.
I přes změny v programu ve středu dopoledne děti vyrazily na výlet do Rožmberka.